Bảng báo giá trụ cầu thang

BẢNG BÁO GIÁ

Công ty Quý Đại Lộc cám ơn sự quan tâm của Quý Khách hàng tới công ty chúng tôi, chúng tôi xin gửi tới Quý Công ty bảng báo giá thi công trụ cầu thang kính như sau:
Báo giá trên cho đơn hàng 3 ly 304 , hàng 3,5 cộng thêm 20.000đ/ 1 cây

 

STT

MÃ SẢN PHẨM

Đơn giá hàng 201

Đơn giá hang 304

01

 
QDL01

230.000

260.000

02

 
QDL02

210.000

240.000

03

 

QDL03

230.000

260.000

04

QDL04

210.000

240.000

05

 


QDL05

250.000

280.000

06


QDL06

200.000

220.000

07


QDL07

220.000

240.000

08


QDL08

200.000

220.000

09


QDL09

200.000

220.000

10


QDL10

220.000

240.000

11


QDL11

160.000

190.000

12


QDL12

150.000

180.000

13


QDL13

220.000

250.000

14


QDL14

220.000

250.000

15


QDL15

240.000

280.000

16


QDL16

220.000

260.000

17


QDL17

140.000

160.000

18

QDL18

160.000

180.000

19


QDL19

90.000

110.000