Bảng giá phụ kiện trụ cầu thang

BẢNG BÁO GIÁ

Công ty Quý Đại Lộc cám ơn sự quan tâm của Quý Khách hàng tới công ty chúng tôi, chúng tôi xin gửi tới Quý Công ty bảng báo giá thi công trụ cầu thang kính như sau:
 

STT

MÃ SẢN PHẨM

Đơn giá hàng 201

Đơn giá hang 304

01


MS01 + ốc kính

 

20.000

02


MS02+ ốc kính

 

30.000

03


MS03+ ốc kính

 

32.000

04


MS05

 

35.000

05


MS07

 

32.000

06


MS08

 

21.000

07


MS09

 

24.000

08


MS10

 

38.000

09


MS09

 

240.000

10


MS10

 

180.000

11


MS11

 

65.000

12


MS12

 

60.000

13

MS13

 

220.000

14

MS14

 

80.000

15

MS15

 

70.000

16

MS16

 

70.000

17

MS17

 

45.000

 

 

260.000

 

 

60.000

 

 

60.000